Boliger Vollebekk - kvartal B

Boliger i kvartalsstruktur i en ny bydel på Vollebekk

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

JM Norge AS

Areal

6780 m2 BRA /125 leil./2 næringslokaler

Status

Pågående

Den delvis åpne kvartalsbebyggelsen utgjør den andre av to kvartaler delt av et mellomliggende gatetun. Boligene inngår i det som er i ferd med å bli en helt ny bydel sentralt på Vollebekk.

Ett førende premiss i reguleringsplanen var at bebyggelsen skulle fremstå som oppdelt og sammensatt av flere bygg. Et annet viktig premiss var at førsteetasjene skulle ha en utadrettet karakter mot offentlige rom.

Med utgangspunkt i dette og et mål om å unngå kulissearkitektur, har vi jobbet med et prinsipp for volumoppdeling som ivaretar variasjon og oppdeling samtidig som det gir en rolig og helhetlig bebyggelse som samler de to kvartalene som utgjør et sameie.

Det er terrengfall langs tre av kvartalets fire sider mot offentlig rom. I tillegg til å jobbe med utadrettede førsteetasjer har vi derfor også lagt ned mye arbeid sammen med landskapsarkitektene i å få til gode overganger mellom førsteetasje og bakkeplan. En åpen og imøtekommende fasade er ivaretatt med store vindusflater fra felleslokaler, artikulering av bi-innganger og private terrasser med espaljéer og klatreplanter, samt en taktil materialbruk med relieffmuring i deler av første etasje. I tillegg er det lagt til rette for næringslokaler i to av kvartalets hjørner.

Vi har hatt som mål å skape gode fysiske rammer om et imøtekommende og inkluderende nabolag, og vi har jobbet aktivt med en lun og gjennomtenkt material- og fargebruk. I den forbindelse har samarbeidet med KOI Fargestudio når det gjelder fargesettingen. Når det gjelder leilighetsutformingen har variasjon i type planlayouter vært i fokus for å bidra til varierte beboergrupper som favne ulike menneskers behov. En del av de større leiligheter har eksempelvis atskilt stue og kjøkken.

Vi gleder oss til å følge prosjektet videre til ferdigstillelse.

Illustrasjoner: wec360°

Foto: