Om oss

visjoner

‍God stedsutvikling

Vi er opptatt av hva ethvert bygg kan bidra med til sine omgivelser - i form av gode rom og steder, hvordan det kan understreke stedets identitet, eller tilføre ny stedsidentitet. Vi har fokus på hvordan ny struktur knytter seg til eksisterende miljø, med vekt på skala, proporsjoner og romsekvenser. Vi har en spesiell omsorg overfor nabolaget og hverdagsarkitektur, enda det er dette vi i størst grad omgir oss med og som direkte berører våre liv. 

Bærekraftig planlegging

Foruten materialbruk og teknologi, innebærer bærekraft for oss å bidra til robuste og gjennomtenkte konsepter. Vi er opptatt av legge tilrette for gode sosiale miljøer og fleksibilitet i bruk. Fleksibilitet med hensyn til at bygget kan tilpasses ulike formål over tid, eller at et rom kan innredes på ulike måter for ulike preferanser og behov. Gode sosiale miljø kan skapes ved å legge til rette for fysiske møteplasser i form av gode rom mellom husene, eller en liten sittekant ved inngangen.

Fokus på bokvalitet‍

Bokvalitet er en viktig premiss for vellykket stedsutvikling og bærekraft. Vi mener utvikling av gode nabolag er essensielt i dette. Dernest kommer kvaliteter i selve boligen, slik som at den kan favne ulike behov i ulike livsfaser. Vi er opptatt av så vel de små som de store grepene som har betydning for dette. Eksempelvis hvordan man planlegger for at det er rom for ulike parallelle aktiviteter i en familieleilighet, eller hvordan gjennomtenkte dør- og vindusplasseringer påvirker både romlighet og møbleringsmuligheter. Likeledes er vi opptatt av hvordan førsteetasjene forholder seg til omgivelsene, både med hensyn til hva bakkeplanet gir til bygget og hva bygningen tilfører bakkeplanet.

Bilde av medarbeider som tegner
Bilde av bøker
Bilde av ansatt lars.

KOMPETANSE

Kontoret har allsidig kompetanse og utfører alle typer oppdrag, både for privatpersoner og profesjonelle utbyggere. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

ARBEIDSOMRÅDER

- Mulighetsstudier
- Planarbeid
- Nybygg
- Påbygg/tilbygg
- Transformasjon
- Rehabilitering

KUNDELØFTE

Grundige analyser og utredninger         
Ryddige prosesser og kvalitetssikringsrutiner    
Respektfulle overfor hverandre, våre kunder, overfor oppgaven og stedets forutsetninger     
Nysgjerrige i vår tilnærming med en spesiell omsorg for å løfte hverdagsarkitekturen til sitt fulle potensiale.