Viksfjord Brygge

Fritidsbebyggelse i Larvik

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Viksfjord Brygge AS

Areal

1850 m2 BRA

Status

Reguleringsplan vedtatt

Planområdet ligger vakkert til ved Viksfjord med nærhet til Vikerøya. Eiendommen består i dag hovedsaklig av et forfallent, nedlagt fabrikkanlegg. Reguleringsforslaget legger opp til 26 leiligheter fordelt på 13 toetasjes bygninger. Intensjonen er å lage et hyggelig miljø for fritidsboliger med vekt på gode uteområder og tilpasning i fasadematerialer. Bygningene vil ha et neddempet, moderne uttrykk og gli godt inn i sine omgivelser. Bebyggelsen skal omkranses av mye vegetasjon. Langs vannkanten planlegges en bred, offentlig kystsone .

Foto: