Tilbygg Arilds vei

Tilbygg til eksisterende enebolig

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

15 m2 (påbygg)

Status

Vedtatt rammetillatelse

Utgangspunktet for prosjektet var at eier ønsket å bygge inn takterrassen på eksisterende tilbygg. Dette for å få et større og mer anvendelig kjøkken med tilhørende spisesone, samt å sørge for mer dagslys til kjøkken og oppholdsrom.

Tiltaket er utformet med den hensikt at det skal skille seg visuelt fra hovedhuset. Ønsket var å artikulere tilbygget/påbygget som tilført i ettertid i stedet for å imitere hovedhuset. 

Kontoret fulgte prosjektet fram til og med rammetillatelse.

Foto: