Rehabilitering og nye boliger Thulstrupsgate

Transformasjon av boligkompleks

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Areal

2420 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Prosjektet er et tilbygg til eksisterende bebyggelse i Thulstrupsgate 5 og 7, ved Ullevål sykehus i Oslo. Den eksisterende bebyggelsen består av to speilvendte lamellblokker med leiligheter. Tilbygget legges mellom de to eksisterende byggene, langs med Kirkeveien, slik at det danner en støyskjerm for utearealene mellom byggene. Eksisterende loft erstattes med en ny, tilbaketrukket 5. etasje på de eksisterende volumene. Tilbygget oppføres i 8 etasjer, der øverste etasje er delvis avtrappet. Tilbygget fyller ut eiendommen, og tilfører et mer tidsriktig utseende for både ny og gammel bebyggelse.

Foto: