Rehabilitering og nye boliger Thulstrupsgate

Nytt liv til sentral eiendom i Oslo

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Areal

2420 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Thulstrupsgate 5 og 7 ligger like ved Kirkeveien og Ullevål sykehus i Oslo.

Før rehabilitering og utbygging bestod eiendommen av to nedslitte lamellblokker fra tidlig 1950-tall, som ble benyttet til utleieleiligheter. Uteområdene bestod av en stor asfaltflate mellom blokkene og lite utnyttede grøntområder i randsonene på tomten. Arealene var svært utsatte for trafikkstøy fra Kirkeveien.

Vår oppgave var å vurdere potensialet for flere boliger på eiendommen og samtidig å gi bygninger og uteområder et omfattende kvalitetsløft. Det var et ønske om å beholde de to eldre blokkene framfor å rive og bygge nytt. Resultatet ble en omfattende rehabilitering av de to blokkene, inkludert en ny toppetasje til erstatning for tidligere loft. I tillegg ble det tilført et nybygg mellom lamellene. Nybygget bidrar til å ramme inn det indre gårdsrommet og skaper en fin, skjermet situasjon.

Fasadeutrykket på de eldre blokkene ble beholdt og tegldetaljene på disse ble benyttet videre som hovedmateriale på nybygget for å binde bebyggelsen sammen arkitektonisk. Uteområdene gjennomgikk en omfattende oppgradering. Totalt sett framstår eiendommen i dag som langt mer attraktiv og hyggelig og bidrar samtidig med et verdifullt boligtilbud sentralt i Oslo.

Foto:
Melissa Hegge