Strandpromenaden

Tilbygg til anneks på Nesodden.

Prosjekttype

Fritidsbolig

Oppdragsgiver

Privat

Areal

9 m2 BRA (tilbygg)

Status

Ferdigstilt

Tilbygg til anneks på Flaskebekk, Nesodden. Opprinnelig anneks er trolig oppført rundt 1900. Et eldre lite tilbygg ble revet og erstattet med et bedre tilpasset og noe større tilbygg. Ny del er tilpasset det gamle, men samtidig «arkitekturhistorisk lesbart» i forhold til den gamle delen. Nytt bad ble bygget som del av tiltaket. 

Foto: