Storåsveien

Tomannsbolig i Oslo

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

Ca. 140 m2 BYA

Status

Vedtatt rammesøknad

Prosjektet er en vertikaldelt tomannsbolig over tre plan, hvorav det nederste ligger delvis inn i terrenget. Tomannsboligen ligger i et ferdig utbygget nabolag, og plasseringen på eiendommen er et resultat av nabolagets bebyggelsesstruktur. Boligen er utformet med trekledning og knappe detaljer. Begge boenheter har et åpent oppholdsareal på det midtre planet, boder og gjesterom nede, og soverom på det øverste planet.

Foto: