Planarbeid Spro Havn

Leiligheter og marina på Nesodden

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Spro Havn AS

Areal

Utnyttelse 200% BRA

Status

Reguleringsplan vedtatt

Eiendommen ligger orientert vestvendt ned mot Oslofjorden, hvor hovedtyngden av bebyggelsen er lokalisert i to nedlagte steinbrudd. Bebyggelsen er utformet slik at alle leilighetene har balkonger/terrasser orientert mot vest med utsikt utover Oslofjorden. Et moloanlegg med tilhørende havn og sjøaktiviteter inngår som et viktig element i prosjektet. Fylkesmannen fremmet innsigelse til deler av prosjektet, men Miljøverndepartementet imøtegikk disse og godkjente planene sommeren 2013. Det arbeides aktivt for å opprette en ny hurtigbåtforbindelse fra Fagerstrand – Spro Havn og inn til Oslo

Foto:
Ole A. Krogness