Smedgata 25

Infill på Enerhaugen

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Signatur Eiendom

Areal

1340 m2 + garasje

Status

Ikke realisert

Smedgata 25 ligger svært sentralt plassert på Enerhaugen i Oslo. 

Tiltaket er en rammesøknad for en boligblokk på fire etasjer pluss loft, med totalt 25 boenheter. Det omfatter også felles parkeringsanlegg under terreng med boder og teknisk rom.

Bygget er et renskåret, moderne volum som innordner seg høyder og fasadeliv i gatemiljøet. Det er valgt tegl som hovedmateriale i fasaden, først og fremst på grunn av materialets estetiske og varige egenskaper. Teglen er kombinert med detaljer i tre.

Foto: