Tilbygg tomannsbolig Skogenbuen

Tilbygg til eksisterende tomannsbolig fra 1966

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

Tilbygg ca. 63 m2

Status

Ferdigstilt

Utgangspunktet for oppgaven var et behov for nytt kjøkken og spiseplass. Dette ble løst i form av et tilbygg til eksisterende tomannsbolig fra 1966. Tilbygget er utført med tanke på at det ikke skal stenge for utsyn for eiendommene i nord, samt at det skal åpne seg mest mulig mot hagen slik at uterommet er en del av interiøret. Materialbruk og takform kontrasterer eksisterende bygning. 

Foto: