Sinsenveien

Boliger på Sinsen

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Areal

Ca. 44.000 m2 BRA

Status

Avsluttet

Intensjonen bak prosjektet er å tilrettelegge for et bomiljø med høyere kvalitet og med mer variert boligsammensetning enn i dag.

Eiendommene består av 3 felt, felt A, B og C. Det er planlagt å rive eksisterende bebyggelse i felt A og B og etablere en ny, tidsmessig bygningsstruktur. For å tilpasse seg terreng-, sol- og utsiktsforholdene på stedet, minsker bygningshøydene mot sør/vest og i terrengets fallende retning. Bygningene varierer fra 3 til 8 etasjer. På felt C er bebyggelsen planlagt bevart slik den er i dag.

Foto: