Rehabilitering boliger Sannerkvartalet

Tilbygg og oppgradering av kvartal på Grünerløkka

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Areal

Utnyttelse 272 % BRA

Status

Vedtatt rammesøknad

Intensjonen er å innpasse flere boliger i et eksisterende boligkvartal på øvre Grünerløkka. Tiltaket omfatter bygårdene i Sannergata 32, Christiesgate 19 og Dælenenggata 40. Eksisterende bebyggelse består av 156 to-roms leiligheter. Det foreslås 36 nye leiligheter fordelt på et nytt tilbygg i bakgården og på loftene i de tre gårdene. Totalt vil ny bebyggelse gi en bedre variasjon i leilighetstyper og størrelser. Det planlegges en vesentlig oppgradering av bakgårdsarealet som en del av tiltaket. 

Foto: