Nordveien 38

Gjenoppbygging av fritidsbolig på strandeiendom.

Prosjekttype

Fritidsbolig

Oppdragsgiver

Privat

Areal

120 m² BRA

Status

Ferdigstilt

Gjenoppbygging av fritidsbolig på strandeiendom på Flaskebekk, Nesodden. Eksisterende hytte var i for dårlig stand til å rehabiliteres. Ny bebyggelse er i form og plassering tilsvarende det som er revet. Det er forsøkt å gjenskape noe av uttrykket i den gamle familiehytta i en moderne tolkning. Tomten er svært bratt og bygningen er lagt inn i terrenget med støttemurer i naturstein for å gi gode uteplasser rundt hytta. Det er innvilget dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen og i LNF-området, samt krav til reguleringsplan før tiltak kan finne sted.

Foto:
Tove Lauluten