Nesøya leiligheter

Leiligheter på Søndre Nesøya

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

BPA Nesøya AS

Areal

10.546 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Prosjektet ble vunnet i et parallelloppdrag i 2005 og er en del av en større boligutbygging bestående av leiligheter, ene- og tomannsboliger på søndre Nesøya i Asker. Prosjektet består av fire blokker med totalt 64 leiligheter. Bygningene orienterer seg vinkelrett ut i fra nordsiden av eksisterende kolle på tomten. Byggene er lagt i en åpen vifteform for å gi gode solforhold. De fleste leiligheter er gjennomgående. Fasadene er åpnet mot vest, og har et lukket uttrykk mot øst, for å begrense innsyn. Fasadene har variert materialvalg, som bryter ned den visuelle skalaen. Bebyggelsen er terrassert ned fra terrengfallet fra kollen, og det er etablert uteplasser på terrenget i ulike nivåer.

Foto:
Tove Lauluten