Planarbeid Martina Hansens Hospital

Tilbygg til bevaringsverdig sykehus

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Martina Hansens Hospital

Areal

26000 m2 BRA (utnyttelse)

Status

Reguleringsplan vedtatt

Utgangspunktet for planforslaget er økt plassbehov for sykehuset. Planforslaget legger til rette for et nytt tilbygg på fem etasjer der utfordringene er å koordinere logistikken og funksjonene mellom nytt og gammelt bygg, samt ivareta bevaringsinteressene knyttet til eksisterende sykehusbygning. Den eldste delen av sykehuset er en vakker teglsteinsbygning fra 1936. Det nye tilbygget tilpasses det eksisterende bygget med material- og fargebruk, rytme og proporsjoner i et moderne uttrykk.

Foto: