Boliger Ladderudløkka

Boligområde med variasjon

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

i-Bolig AS

Areal

Utnyttelse 88 enheter/BYA ca. 40%

Status

Pågående

Prosjektet ligger på Råholt, Eidsvoll og startet som et parallelloppdrag kontoret vant, med hensikt å utvikle eiendommen med en blanding av rekkehus og leiligheter. Det primære målet vårt har vært å legge til rette for et godt nabolag med utgangspunkt i nøkkelverdiene fellesskap, samhold og identitet innenfor ett samlet boligområde. For å oppnå dette, har vi hatt fokus på variasjon i så vel det fysiske som i det sosiale miljøet.

Bebyggelsen består av en blanding av rekkehus og leiligheter, og tilrettelegger dermed for ulike beboergrupper. Disse er organisert likeverdig rundt fire løkker slik at alle boenhetene har tilhørighet til en av løkkene. Løkkene er bundet sammen med en intern gangsti som fungerer som en åre gjennom grøntområdene og knytter nabolaget som helhet sammen. Hver av løkkene har sitt eget særpreg i form av hver sin fargepalett, ulik form, størrelse og terrengfall samt ulik tematikk i uteområdenes utforming. På den måten håper vi å bidra til et sammensveiset nabolag, men med individuelle særpreg innenfor helheten. KOI Fargestudio har bistått med fargesetting.

Utformingen av bebyggelsen tar utgangspunkt i et sett med grunnmoduler med en viss variasjon i størrelse som kan settes ulikt sammen. Slik oppnås arkitektonisk variasjon og lekenhet, god steds- og terrengtilpasning med ulike romlige opplevelser, samt fleksibilitet mht. ulike størrelser.

Rekkehusene går over henholdsvis to eller tre plan og har gjennomgående første etasje med stue og kjøkken med god kontakt ut på bakkeplan, i tråd med det sosiale konseptet om naboskap. Private uteplasser på begge sider er direkte knyttet til fellesskapet, mens soverom og supplerende terrasser er tilbaketrukket fra bakkeplan for mer privathet.

Foto:
Melissa Hegge