Kontorbygg i Vika

Planarbeid for kontorbygg og skulpturpark i Vika

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Reiten & Co

Areal

3,25 DA

Status

Avsluttet

Utgangspunktet var en omregulering fra friområde til en kombinasjon av friområde og kontor. Tilrettelegging av en skulpturpark skulle kompensere for redusert friområde. P- anlegg er allerede etablert under terreng. Over dette er bygget hevet på søyler for å frigjøre areal under bygget. En dekomponeringen i tre hovedvolumer der det ene buer seg vekk fra nabobebyggelsen, bidrar til å trekke bevegelsen innover mot parken og knytter park og bygg ytterligere sammen.

Foto: