Jotunveien

Utvidelse av enebolig på Nordstrand

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

Ca. 300 m2 BRA / ca. 29% BYA

Status

Rammetillatelse gitt

Eksisterende enebolig fra 60-tallet utvides i form av et påbygg med saltak og takterrasse. Det rasjonelle arkitektoniske uttrykket og materialbruken videreføres fra den eksisterende boligen med yttervegger i Ytong og hvit puss samt taktekking i mørk takshingel. Tanken bak prosjektet er å gjøre boligen tilgjengelig for rullestol samt å oppnå et sammenhengende boareal på ett plan. Planløsningen i den trinnfrie 2. etasjen gir generøse oppholdsrom med dagslysinnslipp og utsyn i ulike retninger.

Foto: