Inkognitogaten

Nybygg i tilknytning til eksisterende, bevaringsverdig bebyggelse.

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Inkognitogaten 33 ANS

Areal

T-BRA 16.000 m²

Status

Ferdigstilt

Utgangspunktet var en omregulering med hensikt å tilrettelegge for mulig nybygg i tilknytning til eksisterende bevaringsverdige hovedbygning. Hovedutfordringene var byggehøyder og utnyttelsesgrad sett i sammenheng med et etablert sentrumsområde med bevaringsinteresser. For øvrig ga et begrenset tomteareal sterke føringer for bygningens geometri. Prosjektet består av om lag 30 mindre byleiligheter med underjordisk p-anlegg.

Foto:
Tove Lauluten