Barnehage Kapellveien

Barnehage med åtte avdelinger på Nesodden

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Nesodden kommune

Areal

1830 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Kontoret overtok prosjektet i byggefasen og ble kontrahert av Skanska Norge AS som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for oppføring av barnehagen.

Barnehagen er prosjektert med åtte avdelinger for til sammen 192 barn og 38 ansatte. Barnehagen er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelse og har bl.a. eget treningsrom.

Foto: