Fisketorget i Bergen

Nytt servicebygg med salgslokaler på Fisketorget i Bergen

Prosjekttype

Andre Prosjekter

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Areal

1354 m² BRA

Status

Ikke realisert

Bakgrunnen for konkurransen var behovet for et nytt servicebygg med salgslokaler på Fisketorget i Bergen. Konseptet er utledet ut ifra en tomteanalyse av solforhold, sikt- og bevegelseslinjer. I tillegg var det ønskelig å lage et prosjekt med varierte rom og plasser både ute og inne. Resultatet er tre separate bygg: salgshall for fisketorget, servicebygg med kontorer, varemottak og lager, samt publikumsbygg med kafé og toaletter. Byggene knyttes sammen og samles under det store taket. Taket er utformet med bølgende former, som danner en direkte link til sjøen/Vågen og bølgene/vågene.

Foto: