Boliger Entréen

Boliger i en ny bydel i Lørenskog

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

JM Norge AS

Areal

2.338 m² BYA (BT 2-3)

Status

Ferdigstilt

Boligprosjektet Entreen er en del av reguleringsplanen Skårer Syd som vil skape en helt ny bydel på Lørenskog.

Byggetrinnene har totalt 172 leiligheter. Sammen med reguleringsplanen foreligger en formingsveileder som skal ivaretas i hvert prosjekt.

Det er lagt vekt på gode fellesløsninger i prosjektet i form av soneinndelte uteområder, takterrasser samt fellesrom i underetasjen mot Gamleveien. I tillegg er det næringslokaler mot det planlagte gatetunet og Gamleveien/Losbyveien.

I samsvar med føringer i reguleringsplanen er det lagt vekt på variasjon og visuell oppdeling av volumene. Det har vært en ambisjon å gi prosjektet en varm farge- og materialpalett ved bruk av rødlig tegl kombinert med ubehandlet tre og grønne vindusinnfatninger. 

Foto:
Melissa Hegge