Småhus Ekelyveien

Fortettingsprosjekt i eksisterende småhusområde

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Beliggenhet Utvikling AS

Areal

Ca. 820 m2 BRA / 24% BYA

Status

Ferdigstilt

Boligene er utformet som renskårne volumer med tradisjonell trekledning og med store lysflater i glass og aerogelpaneler (melkehvite gjennomskinnelig felt som sprer lyset dypt inn i rommet). Boligene tilrettelegger for beboernes ulike behov og aktiviteter gjennom døgnet ved å tilby flere oppholdsrom på ulike plan. Førsteetasje inneholder kjøkken og spiseplass med fasade som åpner seg mot den private uteplassen på sørsiden av tomten. Andreetasjen har en beskyttet og lun stue med godt utsyn. Soverommene ligger mot nord i 2. og 3. etasje og på toppen finner man en tilbaketrukket takterrasse. Boligene er gruppert rund et felles gårdsrom som åpner for ulike utendørsaktiviteter.

Foto: