Charlottenlund kirke

Konkurranseforslag for ny kirke i Trondheim

Prosjekttype

Andre Prosjekter

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Areal

Status

Avsluttet

Kirkelig fellesråd i Trondheim inviterte til en åpen arkitektkonkurranse om nye Charlottenlund kirke.

Arbeidstittelen på konkurransen var «Den grønne katedral». Denne tittelen innebar at begrepene bærekraft, rettferd og respekt for skaperverket skulle være grunnleggende for arbeidet.

Med dette overordnede utgangspunktet ønsket vi i vårt forslag å formgi ut fra de fysiske premissene gitt av tomten og oppgaven.

Vi ønsket å vise ydmykhet overfor naturen og de tilgjengelige ressursenes iboende egenskaper.

Vårt forlag innebar at kirkebygget ble formgitt ut ifra tilgjengelige materialer på tomten og i nærområdet. Dette kunne blant annet være leire fra byggegropen og ombruksmaterialer fra gamle Charlottenlund kirke.

Videre var målsettingen for utformingen at bygningen skulle framstå som verdig og varig og samtidig åpen og inkluderende. I tillegg var fokuset på romlige opplevelser og stemninger gjennom kontraster, som blant annet åpent-lukket, lyst-mørkt og høyt-lavt. Det var et grunnleggende ønske å dyrke det rene og enkle, gjennom både arkitektonisk uttrykk og ressursbruk.

Kirkebygget og uteområdene skulle henge sammen, blant annet ved beslektet materialbruk og formelementer ute og inne.

Foto: