Barnehage Billingstadveien

Tilbygg til eksisterende barnehage på Billingstad.

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Billingstad Barnehage

Areal

80 m2

Status

Ferdigstilt

Oppgaven vår var å utforme et tilbygg til eksisterende barnehage på Billingstad, i forlengelse av et tidligere tilbygg vi tegnet 10 år tidligere. Tilbyggene rommer nå allrom og kjøkken som skal fungere som base for utegruppen, lekerom, samt utvidelse av garderobe og toaletter. Allrommene skal også gi rom for gruppeaktiviteter, utstillinger og sosiale sammenkomster for hele barnehagen. Underetasjen gir plass til vogn-bod og teknisk rom, og et stort rom for møtevirksomhet og plass til yoga med barna.

Tilbygget er oppført i bindingsverk med mur/betongunderetasje. Det er lagt vekt på sammenhengende veggflater for barnas kunst og store vinduer mot skog og friområder rundt barnehagen.

Foto:
Derlick Arkitekter