Barnehage Billingstadveien

Tilbygg til eksisterende barnehage på Billingstad.

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Billingstad Barnehage

Areal

80 m2

Status

Ferdigstilt

Oppgaven vår var å utforme et tilbygg til eksisterende barnehage på Billingstad. Tilbygget rommer et allrom som skal fungere som base for utegruppen. Det skal også være et rom for gruppeaktiviteter, utstillinger og sosiale sammenkomster. Underetasje skal benyttes til vogn-bod og teknisk rom. Tilbygget oppføres i bindingsverk med mur/betong underetasje. Det er lagt opp til sammenhengende veggflater for barnas kunst og store vinduer mot skog og friområder rundt barnehagen.

Foto:
Derlick Arkitekter