Boliger Batteriveien

Leiligheter i Drøbak

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Hellvik Hus

Areal

Utnyttelse 775 m2 BRA + garasje/boder

Status

Under oppføring

Prosjektet startet som et planarbeid der hensikten var å tilrettelegge for oppføring av et flerbolighus med fem leiligheter. På taket av garasjen anlegges felles uteoppholdsareal. Gitt at eiendommen ligger i et område angitt med hensynssone eksponerte åssider i kommuneplanen, er det lagt vekt på å etablere et bygg med skala, proporsjoner og materialbruk godt tilpasset omgivelsene. 

Materialbruken blir en kombinasjon av tre, pusset mur og glass. 


Foto:
Tett AS