«Vi drifter fire tusen leiligheter og har derfor en del erfaring med hva som fungerer godt og mindre godt,» sier Sjøvold, som hadde klare oppfatninger av hva som skulle til for få til et vellykket prosjekt. Oppgaven var todelt: De eksisterende boligene skulle totalrehabiliteres og utbygges med helst tre etasjer, pluss en takterasse.

OMPROSJEKTERING

«Vi ville først tilføye tre etasjer og mente det var absolutt innenfor med tanke på bebyggelsen rundt,» sier Sjøvold. «Dette bygget ligger i en grensesone med byvillaer på den ene siden og høyhus på andre siden. Men signalene fra Plan- og bygningsetaten var ganske klare på at det ville bli enklere å få tillatelse hvis vi omprosjekterte til to etasjer, så da ble det resultatet.»

Underveis i prosessen ble det også klart at Fredensborg Eiendomsselskap ønsket å leie ut bygget i sin helhet til en utleier som driver med apartment-utleie.

«Noe som særpreger Derlick Arkitekter er at de har mye erfaring til tross for at de er et ungt miljø, og det synes vi er en bra ting»

Med andre ord: utleie av møblerte boliger til konsulenter, kortidsbesøkende og andre som ønsker et mer hjemmekoselig og personlig alternativ til hotell.

Sjøvold forklarer at en konsekvens av dette, altså kortidsleie fremfor standard langtidsleie, var at bygget måtte oppgraderes risikomessig. «En vanlig husleiekontrakt har en varighet på tre år. Da rekker man å bli godt kjent med byggets rømningsveier, omtrent som om man eier. Men med korttidsleie er det en rekke andre krav som slår inn til blant annet rømningsveier, sprinkling, skilting og så videre.» Dermed var det bare å brette opp ermene, omprosjektere og søke på nytt.

ARKITEKTONISKE UTFORDRINGER

Når man skal få ny arkitektur til å fungere sammen med den eksisterende, er det mange vurderinger som må gjøres. «Vi snakker da både om byggets funksjonalitet og det estetiske,» sier Sjøvold. «Man må finne funksjonelle løsninger som lar seg koble sammen på en måte som er både økonomisk forsvarlig og teknisk gjennomførbar.»

«Vi hadde valgt en relativt enkel videreføring av konstruksjonen som allerede var der. I overført betydning kan du si vi ønsket å stable like legoklosser på toppen av det som allerede stod der. Det vil si at hovedinndelinger og hovedbæring var en videreføring av det eksisterende. Utfordringen lå likevel i den eksisterende delen av bygningen. På 70-tallet hadde man ikke samme typen krav til tekniske føringer, for eksempel. Arkitekten må derfor være både kreativ og fleksibel for å få logistikken til å flyte godt i bygget.»

AVGJØRENDE TREKANTSAMARBEID

På spørsmål om hva han legger vekt på i samarbeidet med arkitekten sier Sjøvold: «Det viktige for oss er at vi har en effektiv kommunikasjon, at arkitekten forstår våre ønsker og behov, og at vi kan være tydelige på hva som er forutsetningene.  

Som byggherre har vi gjerne en økonomisk tilnærming hvor antall kvadratmeter, størrelse på leiligheter og effektiv bygging betyr mye. Arkitektens utfordring blir å få dette til å henge godt sammen estetisk, få til et bra visuelt resultat.»

Sjøvold sier videre at «her er arkitektens samarbeid med entreprenøren sentralt. Entreprenøren kan komme med sine forslag. For eksempel: i stedet for å ha inntrukne balkonger kan man ha rett fasade og balkongene utenpå, noe som gir oss to kvadratmeter ekstra i hver leilighet. Det er en billigere måte å bygge på for entreprenøren. Så blir det opp til arkitekten å løse det arkitektoniske slik at man får det uttrykket man ønsker. Så det er hele veien et trekantsamarbeid mellom byggherre, arkitekt og entreprenør for å finne de gode løsningene.»

RIKTIG FOKUS

«Arkitekten må ikke ha et for ensidig kunstnerisk fokus, det ville vært feil for oss. Men vi vil gjerne ha det så vakkert som mulig. Dette går ned til de små detaljene, materialvalg innvendig og utvendig. Vi er opptatt av å finne gode materialer som eldes med skjønnhet uten at de må være ekstremt kostbare.»

Sjøvold forteller at grunnen til at han valgte å engasjere Derlick Arkitekter på Fagerborggata 16 var positive erfaringer fra flere tidligere prosjekter. Ikke minst følte han seg trygg på at Derlick Arkitekter ville håndtere søknads- prosessene. Derlick Arkitekter har nemlig vært både ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker på Fagerborggata 16.

OMSTILLINGSEVNE

«Det er viktig at det ikke er for store sperrer hos arkitekten på å kunne ta ansvar for den praktiske administrative oppgaven - som er en viktig del av det hele,» sier Sjøvold, «for det er ganske mye byråkrati rundt en byggeprosess. Forståelse og kunnskap om prosessen, samt effektiv gjennomføring av den er veldig viktig for oss.»

UNGT MILJØ MED MYE ERFARING

«Noe som særpreger Derlick Arkitekter er at de har mye erfaring til tross for at de er et ungt miljø, og det synes vi er en bra ting. De har en positiv samarbeidsvilje. Så når vi sier at her har vi et bygg som vi gjerne skulle ha bygget på to etasjer, så skjønner de vårt budskap. De skal ikke på død og liv selge inn en annen løsning fordi de vil bruke sin egen kreativitet. For det kan av og til være slitsomt når vi snakker om ting som arealmessig utnyttelse og vil ha det så effektivt som mulig, som i sin tur handler om hvordan bygget kan driftes i ettertid.»

«Det er viktig at vi har den typen samarbeidspartnere som forstår helheten og behovene våre. Og Derlick Arkitekter har forstått behovene våre på en veldig god måte,» avrunder Sjøvold, som kan fortelle at han håper å engasjere Derlick Arkitekter på flere prosjekter han har på gang.

Den tredje partneren i trekantsamarbeidet Sjøvold snakker om er kåre i. Martinsen. Han er seniorprosjektleder hos peab og var prosjektleder fra entreprenørsiden gjennom hele prosessen med fagerborggata 16.

SAMARBEID OG HELHETSTENKNING

I likhet med Sjøvold understreker Martinsen evnen til samarbeid og helhetstenkning som selve nøkkelen til et vellykket byggeprosjekt: «Arkitekten har kunnskapen om utforming. Samtidig er det viktig at arkitekten er med på de tekniske løsningene og skjønner helheten.

Så samhandlingen med arkitekten og byggherre er svært viktig. Det gjelder å planlegge godt og løse eventuelle problemer før man setter i gang byggingen. Hvis man bygger på skissestadiet eller antagelser kan det fort gå galt.»

«Jeg synes hele samarbeidet med Derlick Arkitekter har vært en veldig positiv opplevelse. Vi hadde god kommunikasjon. Både profilen deres og måten de løser oppgavene på er, etter min oppfatning, behagelig og tiltalende. Og det samme er løsningene de utarbeider, både på et estetisk og teknisk plan. De er dyktige arkitekter, de er smidige og gjør en god jobb, og jeg kan trygt anbefale dem til andre.

LAV PRIS - HØY KVALITET

Til tross for et moderat budsjett synes Martinsen at «vi har fått til et kvalitetsmessig veldig bra prosjekt. Ikke minst klimamessig og isolasjonsmessig. Kulde, lyd, hele pakka. Så resultatet er veldig tilfredsstillende. Jeg er stolt av det vi har gjennomført i Fagerborggata 16. Det er sånn at når jeg går inn i et prosjekt og skal bygge det, så får jeg et visst eierskap til det. Jeg har i ettertid vært inne i et par av de ferdig møblerte leilighetene og jeg synes de ser veldig tiltalende ut. Jeg har bygget mange hoteller, men synes faktisk Fagerborggata 16 er flottere enn de fleste.»

ØKENDE KOMPETANSEKRAV

«Det er svært viktig at arkitektene har førstehåndskunnskap om regler og forskrifter. Hele saksbehandlingen har endret seg radikalt i løpet av de siste ti årene. For eksempel har juristene kommet inn på saksbehandlingssiden i kommunene, og det er et stadig økende krav til dokumentasjon - som følgelig også stiller økende krav til arkitektenes kompetanse.»

«Jeg tror at fremtidens arkitekter må kunne både gå inn på bar mark og gå løs på eksisterende bygg og bydeler. Og jeg føler at Derlick Arkitekter er et slikt arkitektkontor. Fagerborggata 16 er et eksempel på hvordan ting kan gjøres,» sier Martinsen og legger til at «vi bygger gjerne mer sammen med både Derlick Arkitekter og byggherre Fredensborg Eiendomsselskap AS.»