Sent i prosessen fremkom det at en oljefylt kabel som krysser området generer et såpass kraftig magnetfeltet at dette viste seg å komme i konflikt med det opprinnelige rammegodkjente barnehagebygget, inkludert store deler av utearealet tiltenkt barnehagen. Og siden de målte strålingsverdiene var høyere enn tillatt, kunne man verken ha selve barnehagen eller utearealet på store deler av tomten.

INGEN LEDIGE AREALER 

Derlick Arkitekter AS og Karlsson måtte derfor gå i tenkeboksen. Karlsson forteller at det eneste som var klart på det tidspunktet var at barnehagen måtte flyttes. Men på et urbant boligområde med allerede høy utnyttelsesgrad var det ingen ledige arealer.

Her var det altså ikke snakk om å justere planer, men legge helt nye. Løsningen skulle bli å trekke hele barnehagen inn i første etasje i den nærmeste boligblokken. Derlick Arkitekter kastet seg over arbeidet med å tegne barnehagen på nytt og endringsmeldingen ble sendt inn og godkjent. 

«Man er forberedt på mye, men å flytte en hel barnehage inn i et allerede prosjektert boligbygg er ikke hverdagskost»

LÅST BYGNINGSSTRUKTUR 

Men å få plass til en barnehage med fire avdelinger i et boligbygg som ikke bare var ferdig prosjektert, men faktisk under bygging, er ingen enkel sak. Og selv om Derlick Arkitekter løste det rent arealmessige relativt enkelt, kan Karlsson fortelle at det var mange andre utfordringer som ventet. Med leiligheter i etasjen over og boder og garasjeanlegg i etasjen under var bygningens struktur låst.

PLAN 

Det å få til tilstrekkelig takhøyde i henhold til generelle funksjonskrav var spesielt krevende. I tillegg måtte det være plass til ventilasjon og øvrige føringer.  Den generelle bygningslogistikken var også viktig. Siden bygningen ikke lenger var frittstående, var det å sørge for gode nok lysforhold i alle rom heller ingen enkel oppgave. I tillegg til at boligenes rømningsvei grep inn som et premissgivende element i barnehagedelen.

«Det var et veldig krevende prosjekt som krevde fleksibilitet og godt samarbeid fra alle parter»

«Man er forberedt på mye, men å flytte en hel barnehage inn i et allerede prosjektert boligbygg er ikke hverdagskost,» sier Karlsson, som forteller at det ble mange møter med barnehageeier Espira for å diskutere planløsningen.

Når premissene endret seg så radikalt medførte det også behov for en rekke juridiske avklaringer. I tillegg kom økonomiske utfordringer som grep direkte inn i arkitektenes arbeid. «Det var et veldig krevende prosjekt som krevde fleksibilitet og godt samarbeid fra alle parter,» sier han.

ESTETIKKEN IKKE GLEMT 

Men selv om Derlick Arkitekter hadde hendene fulle med det bygningstekniske, la de også ned mye innsats i å få til en løsning som fungerte estetisk. Og Karlsson synes Derlick Arkitekter har lyktes med å gi fasaden et fint og harmonisk uttrykk. Man kan se at barnehagen skiller seg ut fra boligdelen, men samtidig spiller på lag med bygget.

U1
«Arkitekten må ha forståelse for kostnadsbildet og ta hensyn til at løsningene de foreslår faktisk skal bygges…»

Med mindre man har kjennskap til historikken i prosjektet er det nok ikke mange som kan gjette at barnehagen ikke var planlagt slik fra begynnelsen av.

HELHETSTENKNING 

Karlsson legger vekt på arkitektens evne til å se helheten i et prosjekt. «Arkitekten må ha forståelse for kostnadsbildet og ta hensyn til at løsningene de foreslår faktisk skal bygges og at alt har en kostnadsside,» sier han.

«God oversikt over forskrifter og saksgang er også viktig. Derlick Arkitekter tok hånd om søknadene, og jeg synes de håndterte den offentlige biten veldig bra. Man må altså evne å kombinere det praktiske med god arkitektur. Derlick Arkitekter hadde dessuten innsikt i hva som er viktig for både små og store som skal tilbringe dagene sine i barnehagen.»