«Det at man fra starten av ønsket å drive barnehagen som en avdelingsbarnehage (i motsetning til basebarnehage) preget hvordan bygget ble utformet,» forteller hun. Barnehagen har to avdelinger for småbarn (1-3 år), to avdelinger for 3-5 åringer og en egen rullerende utegruppe for 4-5 åringer. Og det var faktisk utegruppen – eller naturgruppen som den også kalles – sitt behov for å ha et sted å være når de var inne som gjorde at de valgte å bygge ut barnehagen.

«Vi drev denne gruppen i to år uten at de hadde et eget sted å være inne. Når de var inne måtte de bruke felleskjøkkenet, noe som var lite tilfredsstillende i lengden. Dermed fikk vi ideen om å prøve å utvide barnehagen» forteller Henriksen. Og siden hun er en type som liker at ting skjer kjapt, kastet hun seg like godt på telefonen.

«Jeg tok noen telefoner til kommunen, men følte det var en jungel. Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg ta tak i først?» Hun tok derfor kontakt med Derlick Arkitekter AS, og etter noen innledende samtaler syntes hun det de kunne tilby virket interessant – noe barnehagens styre var helt enig i.

GUNSTIG LÅN 

«Vi søkte Kommunalbanken om lån,» forteller Henriksen. «Der er betingelsene veldig gunstige, men i utgangspunktet gir de kun lån til offentlige bedrifter og vi er jo en privat barnehage. Men siden vi ved hjelp av Derlick Arkitekter kunne legge frem et veldokumentert grunnlag for formannskap og kommunestyre og dokumentere at vi hadde sjekket alle krav i forhold til arealutnyttelse og slike ting, fikk vi lånet vi trengte.»

Dermed startet byggingen på høsten 2011, og i februar 2012 var tilbygget på 55 kvadratmeter klart til å tas i bruk av utegruppen.  

EN GOD OG KREATIV PROSESS 

«Samarbeidet med Derlick Arkitekter fungerte veldig godt og oppfølgingen var tett,» forteller Henriksen. «Vi hadde en god og kreativ prosess. Jeg synes også tegning av bygg og slike ting er veldig artig.» Hun tilføyer at hun før arbeidet begynte hadde ganske sterke meninger om den innvendige utformingen av tilbygget. Det viktigste var at det måtte være praktisk og utnytte arealet best mulig.

«Når du driver en barnehage så tenker du kanskje at det bare er smelle opp et bygg, men det er ikke helt sånn»

«Derlick Arkitekter var lydhøre når vi kom med tanker og innspill, og vi var også ganske åpne for de forslagene de kom med. De tegnet et forslag som var ganske annerledes enn det vi hadde sett for oss. Spesielt med tanke på vinduer, noe vi syntes var morsomt. Derlick Arkitekter så andre muligheter enn det vi gjorde siden de sitter på den kompetansen. Opplevelsen var at vi var veldig på lag.»

Og det kom godt med når man skulle håndtere alle formalitetene rundt byggeprosessen: «Vi har ikke hatt noen problemer med prosessen, men jeg synes det var mye papirer i forhold til arbeidstilsynet og alt vi måtte svare på til minste detalj. Det var veldig tidkrevende i forhold til at det tross alt bare dreier seg om et lite tilbygg,» sier Henriksen. «Når du driver en barnehage så tenker du kanskje at det bare er smelle opp et bygg, men det er ikke helt sånn.»

BARNAS PERSPEKTIV

 «En annen ting som Derlick Arkitekter hjalp meg med og som var veldig spennende, var belysning,» sier Henriksen. «En egen belysningskonsulent ble hyret inn, og selv om det kostet en del, støttet styret helt opp om valget. På våre breddegrader er gode lysløsninger ekstra viktig. Jeg tenker at barnas estetiske miljø er like viktig som de voksnes, noe man ikke alltid får inntrykk av når man går rundt på skoler og barnehager.»

Barnets perspektiv har med andre ord vært sentralt når tilbygget skulle designes. Henriksen forteller at hun også fikk seg noen overraskelser – i positiv forstand. Særlig når det gjaldt vinduer, der løsningene ble veldig annerledes enn det Henriksen først hadde sett for seg: «Derlick Arkitekter designet et eget glasshjørne der vinduene er trukket ned til gulvet slik at rommet er åpnet opp og man har sluppet skogen inn, noe som gir en helt annen opplevelse av rommet enn man ville fått med mer vanlige vinduer.»  

«Opplevelsen var at vi var veldig på lag»

Store og rene veggflater gjør dessuten rommet godt egnet til «galleri» for barna. Utbygget har heller ikke tatt noe av utelekeplassen siden det ligger på en del av tomten som før bare var en gjørmeskråning. Som en ekstra bonus har arealet på bakkenivå under utbygget gitt masse ekstra plass til boder og vognparkering.

«Det ble akkurat som vi hadde tenkt – eller egentlig bedre, siden det ble mer spennende. Samarbeidet var preget av åpenhet hele veien og det var lett å ta opp ting»

VILLE GJORT DET PÅ SAMME MÅTE IGJEN 

Henriksen forteller at entreprenøren la frem egne tegninger. «Men jeg er veldig glad for at vi ikke gikk for den løsningen,» sier hun.

«Selv om det ikke var et stort prosjekt var det helt nødvendig å bruke arkitekt, både for å få til en helhetlig tankegang og for å følge prosessene i forhold til søknader. Det var tidsbesparende og ikke minst slapp vi å begå feilskjær underveis. Jeg ville gjort det på samme måte igjen. Det ble akkurat som vi hadde tenkt – eller egentlig bedre, siden det ble mer spennende. Samarbeidet var preget av åpenhet hele veien og det var lett å ta opp ting.»

Også foreldrene er strålende fornøyde, forteller Henriksen og viser til den siste brukerundersøkelsen der foreldrene gir barnehagens fysiske miljø karakteren 5,32 av 6.