Det fikk Derlick Arkitekter AS og prosjekteringsleder Patrick Karlsson i JM Norge AS erfare under prosjekteringen av boliganlegget Spirea Park. Anlegget ligger sentralt til på Løren i Oslo, et område som har vært i intens utvikling de siste årene. Gamle industriområder erstattes av urbane og familievennlige bomiljøer der utsikt, luft og sol er sentrale kvaliteter.

Karlsson forteller at anlegget han har hatt ansvar for består av totalt tre byggetrinn: Spirea Park 1 sto ferdig i 2013. Andre byggetrinn pågår for fullt i skrivende stund, mens Spirea Park 3 er i oppstartfasen.

NY STRATEGI I TOLVTE TIME

«Da jeg begynte på prosjektet var rammesøknad innsendt og prosjekteringen godt på vei,» sier Karlsson. «Men da første byggetrinn ble lagt ut på markedet gikk salget tregere enn forventet og strategien måtte derfor legges om.»

Det første spørsmålet var om det i det hele tatt var mulig så sent i prosessen. Ikke bare var alt tegnet og planlagt, men byggingen var til og med godt i gang.

«Det var et prosjekt som stilte store krav til alle involverte og Derlick Arkitekter var en stødig partner da vi stod midt i enorme utfordringer»

Etter en rekke tekniske og økonomiske vurderinger ble konklusjonen at det ville være mulig. Det vil si: hvis kommunen var villig til å innvilge dispensasjon og tillatte endringen, noe som slett ikke var en selvfølge. Her var det uansett bare å brette opp ermene og hive seg rundt.

EKSTREMT TIDSPRESS

Derlick Arkitekter satte i gang med å omdisponere arealet i to av tre oppganger i det pågående byggetrinnet og sendte inn endringsmelding til kommunen. Og heldigvis godtok kommunen endringene fra den opprinnelige leilighetsfordelingen. Dermed kunne antallet mellomstore leiligheter reduseres, til fordel for et større antall mindre leiligheter og store familieleiligheter.

Spirea Park illustrasjonsfoto fra Carbon White
‍Illustrasjonsfoto: Carbon White

Men selv om de nå hadde grønt lys, og prosjektets økonomiske utsikter var betydelig forbedret som en følge av dette grepet, så var den videre prosessen alt annet enn plankekjøring.

Karlsson forteller at en rekke utfordringer ventet. Første bygg var allerede på vei til å reise seg og tidspresset var til tider ekstremt. I tillegg måtte arkitekter og alle andre involverte forholde seg til en rekke satte premisser i forhold til volumoppbygging og struktur.

«For både Derlick Arkitekter og meg ble det mange sene kvelder på kontoret under omprosjekteringsfasen,» forteller Karlsson.

STORE KRAV TIL KOMPETANSE

På spørsmål om hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes med prosjekter av denne størrelsen og kompleksitet, svarer Karlsson kontant: «Arbeidet opp mot myndighetene».

«Et godt samarbeidsklima var helt avgjørende for at vi ikke bare klarte å komme i mål, men at også resultatet ble vellykket»

Byggeprosesser er ofte en kamp mot klokken i utgangspunktet, og med store snuoperasjoner som griper inn i hele prosessen, stiller det ekstra store krav til kompetanse og kunnskap hos arkitektene. De må ha kontroll på alle detaljene, være nøyaktige og ikke minst følge opp søknadene aktivt. Hvis ikke kan forsøket på å fikse et problem føre til at man bare skaffer seg et nytt og enda større problem.

Ved valget av arkitekt er det mange vurderinger som gjøres. «Referanseprosjekter og hvilke erfaringer byggherrene har, hvordan arkitektene forholder seg til kostnadsbiten - alt dette er sentralt,» forteller Karlsson. Det samme er leveringsdyktighet og pålitelighet – og altså arkitektens kunnskap om forskrifter og søknadsprosesser.

«Mangler ved søknader og planer kan få store kostnadsmessige konsekvenser,» sier Karlsson. «Det er dette som er den virkelig store biten, og kompetanse og erfaring med prosedyrer, saksgang, regler og forskrifter er svært viktig.»

Spirea Park bygg sett utenfra
«Mangler ved søknader og planer kan få store kostnadsmessige konsekvenser»

GODT SAMARBEIDSKLIMA AVGJØRENDE

«Et godt samarbeidsklima var helt avgjørende for at vi ikke bare klarte å komme i mål, men at også resultatet ble vellykket,» sier han. «Det var et prosjekt som stilte store krav til alle involverte og Derlick Arkitekter var en stødig partner da vi stod midt i enorme utfordringer.»

Av og til må man som kjent strekke seg litt ekstra. Når Karlsson blir spurt om hva han tenker om det ferdige bygget, nå som støvet har lagt seg og han har fått det litt på avstand, sier han ganske enkelt: «Jättebra!» Og mener at resultatet taler for seg.