Men Martin, som er styrer i Brumlebassen, forteller at det er andre ting som særpreger langt mer: «Brumlebassen er spesielt tilrettelagt for å ivareta barn med moderat til sterk grad av astma, allergi og eksem.»

FAST DERLICK ARKITEKTER-KUNDE I OVER TI ÅR 

«Vi startet med 12 barn, utvidet til 28 barn i 2009, og har siden den siste utvidelsen i 2013/2014 hatt ca 50 barn. Og hele veien har vi jobbet med Derlick Arkitekter,» sier han. Brumlebassen har dermed vært fast kunde hos Derlick Arkitekter AS i over ti år.  «Vi har vært kjempefornøyd med Derlick Arkitekter i alle år og det har jo vært en del prosesser…»

Reiersen spoler tilbake til 2005. «På det tidspunktet satt Derlick Arkitekter med mye kompetanse, samtidig som de var ganske ferske på barnehager. Men de kjente prosedyrene i forhold til kommunen og hvordan vi raskest mulig kunne få en godkjenning på plass.»

FRA BOLIG TIL BARNEHAGE I LØPET AV 3 MÅNEDER

«I utgangspunktet måtte vi regne med en 8 måneders behandlingstid for omregulering. Men sammen med Derlick Arkitekter og gode kontakter i bydel og kommune gjorde vi unna hele prosessen på under tre måneder»

Den første oppgaven var å få et bolighus bruksendret og senere omregulert til næringsbygg. «I utgangspunktet måtte vi regne med en 8 måneders behandlingstid for omregulering. Men sammen med Derlick Arkitekter og gode kontakter i bydel og kommune gjorde vi unna hele prosessen på under tre måneder,» forteller Reiersen.  

Underveis fulgte de Astma- og Allergiforbundets guide til et godt inneklima til punkt og prikke. «Malingstype, gulvbelegg, tekstiler eller ikke tekstiler, typen gulvbelegg – alle valg gjorde vi ut fra rengjøringshensyn og med tanke på å skape et best mulig innemiljø for barna.»

Den siste utbyggingen var også den største. Frem til 2013 bodde nemlig Martin og Cecilie i etasjen over barnehagen, før de flyttet ut og omgjorde boligdelen til en del av barnehagen – deres så langt største byggeprosjekt.

«Rommene i andre etasje var veldig satt og det var viktig å utnytte dem best mulig. I første etasje gjorde vi derimot større endringer,» sier Reiersen. Noen endringer ble gjort for å skape en praktisk barnehagehverdag. Andre endringer ble gjort av nødvendighet:  «Vi fikk sjokk over hvor mye ekstra ting vi måtte tenke på. For eksempel hvor store inngrep balansert ventilasjon gjorde i bygget. Vi måtte sette av plass til eget aggregatrom og så videre.» Reiersen forteller også om utfordringer med utskillingen av vannrør og det elektriske anlegget siden alt lå skjult i vegger og gulv.  

GOD DIALOG – GODT RESULTAT 

Reiersen sier at han selv hadde mange ideer til hva som var praktisk og funksjonelt. Han ønsket blant annet å beholde flest mulig vinduer og mest mulig lys, men ga ellers Derlick Arkitekter frie hender til å tegne.

«Jeg opplevde at Derlick Arkitekter har vært lyttende hele veien, samtidig som de spilte inn andre ideer. Slik har vi funnet frem til gode løsninger, både tekniskog estetisk"

«Jeg opplevde at Derlick Arkitekter har vært lyttende hele veien, samtidig som de spilte inn andre ideer. Slik har vi funnet frem til gode løsninger, både teknisk og estetisk. Dette har kjennetegnet samarbeidet fra starten.»

«De har vært veldig ryddige og godt oppdatert på alt, ikke minst på søknadsprosesser og krav fra Plan- og bygningsetaten. Dessuten tok de seg av avfallsplaner, bestilte støyrapport og brannrapport. Og hadde jeg spørsmål var de alltid lette å få tak i og veldig serviceinnstilte. Derfor har det vært få overraskelser og vi har kommet fint i mål, også kostnadsmessig.»

Reiersen forteller at de også ble veldig fornøyd med det ferdige resultatet. Han trekker spesielt frem de mange vinduene i barnas høyde som gjør at de slipper å bli løftet opp for å vinke til foreldrene. Og ikke minst fasaden som har fått linjer som skaper brytninger og gir bygningen et uttrykk. Som han selv formulerer det: «Vi er en institusjon, men vi må ikke dermed fremstå institusjonsaktig.»

«Vi er en institusjon, men vi må ikke dermed fremstå institusjonsaktig»

BRUK ARKITEKT HELE VEIEN 

På spørsmål om han har noen konkrete råd til andre som ønsker å konvertere bygg, er Reiersen klar: «Dann deg et kostnadsbilde og vær obs på skjulte kostnader. Alt som har med brannsikkerhet, støy og ventilasjon å gjøre er mye dyrere og mer omfattende enn man gjerne ser for seg. Dessuten er regelverket ofte uklart og har mer rom for tolking enn godt er. Og bruk arkitekt hele veien. Én ting er selve det arkitektoniske arbeidet, en annen ting er alle formalitetene man må forholde seg til. For oss ville det tatt altfor lang tid og for mye energi hvis vi skulle satt oss inn i alle regler og utformet søknader på egenhånd.»