Norefjell fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse, hytter og leiligheter med utleiedeler og underjordisk P-anlegg på Norefjell.

Prosjekttype

Fritidsbolig

Oppdragsgiver

Norefjell Prosjektutvikling AS

Areal

16.640 m² BRA

Status

Ikke realisert

Prosjektet var et parallelloppdrag som gikk ut på å etablere fritidsbebyggelse, hytter og leiligheter med utleiedeler og underjordisk p- anlegg på Norefjell. I tillegg til et samlende hovedbygg med servicefunksjoner, restaurant og privat lodge. Området ligger i en bratt, sørvendt skråning ved skibakken. En viktig del av oppgaven var ønske om ski in/out, lys, luft og utsikt kombinert med svært høy, regulert utnyttelsesgrad. Et grep med hytter som dekomponerte bygningsvolumer skulle bidra til beskjeden skala og neddempet fjernvirkning.

Foto: