Nesøya ene- og tomannsboliger

Boliger i variert terreng på Nesøya

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

BPA Nesøya Eiendom AS

Areal

Totalt ca. 9565 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Prosjektet består av 29 eneboliger, 19 småhus og 5 tomannsboliger fordelt på ulike felt. Feltene preges av varierende terreng, fra flate til svært bratte tomter. Husene består av enkle volumer med sterke designmessige grep og knappe, fine detaljer. Det er lagt vekt på vindusløsninger som gir liv til fasadene og gode lysforhold. Slake takvinkler og store takutspring demper høyden og gir husene karakter.

Foto:
Tove Lauluten