Kvartal 37

Bolig og næring på et kvartal sentralt i Lillestrøm sentrum

Prosjekttype

Andre Prosjekter

Oppdragsgiver

JM Norge

Areal

Utnyttelse 256 % BRA

Status

Ikke realisert

Prosjektet var et parallelloppdrag der oppgaven gikk ut på å vise forslag til bolig og næring på et kvartal sentralt i Lillestrøm sentrum. Forsalgene skulle lede videre til en reguleringsplan. Hovedgrepet var et kvartal med en aktiv og utadrettet 1. etasje med næringsfunksjoner, torgdannelser og sikt- og ganglinjer gjennom kvartalet.

Foto: