Kjennveien

Tomannsbolig i Lørenskog

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

407 m2 BRA

Status

Ferdigstilt

Eiendommen ligger i et eksisterende boligfelt og er bebygd med en enebolig i to etasjer. Eksisterende enebolig rives og erstattes med en ny vertikaldelt tomannsbolig i 4 etasjer inkludert kjeller og loft.

Huset har en rektangulær form med saltak. Huset har et moderne og stramt utrykk med knappe detaljer. Fasader er i hovedsak tenkt kledd med liggende trekledning. Byggets lengde dempes og brytes opp ved at midtre del trekkes litt inn i fasadelivet og ved at taket brytes opp med en mellomliggende takterrasse.

Foto: