Enebolig Kileneset

Ny enebolig på Kileneset

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

122 m2 BYA

Status

Ferdigstilt

Ny enebolig i et ferdig utbygget nabolag. Boligen består av 3 plan, hvorav det nederste ligger delvis inn i terrenget. Boligen er planlagt med en knekk i fasadene mot øst og mot vest, for å innrette seg etter nabobebyggelsen, den bakenforliggende veien og utsikten. I tillegg har boligen en delvis inntrukket fasade slik at svalgang, veranda og trapp til takterrasse ligger innenfor boligens ytre sjikt.

Foto: