Espira Nykirke Barnehage

Ny barnehage i Horten kommune.

Prosjekttype

Omsorg/Undervisning

Oppdragsgiver

Espira Nykirke AS

Areal

ca 825 m²

Status

Rammetillatelse gitt

Ny barnehage for Espira gruppen i Sletterødåsen ved tettstedet Nykirke i Horten kommune. Barnehagen er prosjektert med 4 avdelinger med mulighet for en senere utvidelse. Bygningen er delvis i en og delvis i to etasjer. Avdelingene og tilhørende funksjoner ligger i 1. etasje, mens de administrative funksjonene er lagt til 2. etasje. Midt i bygget ligger barnehagens fellesarealer med «tumleplassen» som barnehagens pulserende hjerte. Utearealet er sammenhengende rundt hele bygget. Eksisterende vegetasjon beholdes så langt som mulig.

Foto: