Enebolig Ruggevik

Enebolig i Harstad

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

Ca 350 m2 BRA

Status

Vedtatt rammesøknad

Ny enebolig på ubebygd tomt i ett nytt boligfelt. Tomten har flott utsikt mot nord utover havet. Adkomst er sørfra og terreng faller mot nord. Boligensplassering utnytter fall i terrenget slik at den fremstår som en 1-etasjes bygg mot sør mens den har en nedsenket underetasje mot nord. Eneboligen er planlagt med to fløyer som strekker seg ut mot utsikten, med en inntrukket del av bygget som en kobling mellom fløyene. Den inntrukkede delen gir en skjermet oppholdsplass mot nord, hvor utsikten og kvelds- og midnattssola slipper til.

Foto: