Margretes vei

Enebolig med to fløyer og beskyttet uteareal

Prosjekttype

Småhus

Oppdragsgiver

Privat

Areal

Ca. 440 m2 BRA

Status

Rammetillatelse gitt

Ny enebolig på ubebygd tomt. Boligen er lagt i en vinkel, delvis inn i terrenget slik at det etableres et beskyttet uteareal på terreng mellom bolig og kolle i bakkant av eiendommen. Boligen består av to fløyer, hvorav den ene inneholder oppholdsrom, samt hovedsoverom og den andre er en ren soveromsfløy. Vertikalkommunikasjon er plassert i møtet mellom de to fløyene. Oppholdsrommene er organisert i et sammenhengende, åpent rom med peis og våtromskjerne som romdelere. Boligen har et moderne, renskåret uttrykk med knappe detaljer.

Foto: